Önskar ni hjälp med att exempelvis lokalisera fel?

Rörkameran.se / Fastighetsresursen SV AB har över 15års erfarenhet av att kontrollera och lokalisera ev. fel i spill/dagvattenledningar i fastigheter.

Önskar ni anlita oss istället för att hyra en inspektionskamera?

Kontakta oss för pris och bokning av tid.

Vi utför inspektioner kvällstid efter 16:00. Priser fr. 1,500kr exkl. moms

Betalning sker med faktura 10dagars betalningsvillkor.

Verksamhetsområde i och kring Stor Stockholm

Vi utför även granskning av filmdokumentationer (slutdokumentation) efter exempelvis relining, rensningar och rörbyten, 400kr/tim exkl. moms. om ni som beställare skickar materialet till oss.