Om rörkameran.se

Rörkameran.se drivs av VA Resursen SV AB.

Vi har sedan 2013 bedrivit uthyrning och försäljning av enkla och prisvärda rörkameror. Vi utför även olika inspektioner där vi erbjuder privatpersoner våra tjänster kvällar och helger till fördelaktiga priser. Jag som driver detta heter Tomas Karlsson och med över 15års erfarenhet inom vatten och avlopp hjälper jag er med att felsöka, lämna åtgärdsförslag vid fel och brister samt utför servicereparationer i egen regi.

Kontakta oss här